Prywatny Gabinet Psychologiczny

Zajmuję się:
– diagnostyką wstępną w zakresie zaburzeń nastroju u nastolatków i osób dorosłych w tym także oceną potencjalnego ryzyka samobójczego,

– wsparciem nastolatków zmagających się z problemem samouszkodzeń lub będących w kryzysie psychicznym,

– wsparciem nastolatków zmagających się z problem przemocy lub uzależnień w rodzinie,

– pomocą psychologiczną rodzinom zmagającym się z problemami e-uzależnień: gry wideo, fonoholizm, itp…

– wsparciem dzieci, nastolatków oraz rodziców zmagających się z sytuacją około rozwodową,

– diagnostyką nastolatków i osób dorosłych w zakresie: sposobów radzenia sobie ze stresem, oceną kompetencji społecznych i emocjonalnych, oceną poczucia własnej wartości, badaniem cech osobowości oraz badaniem ograniczających schematów życiowych.

* Na konsultację psychologiczną może zgłosić się każda osoba, która odczuwa taką potrzebę. Zgłoszenie się na konsultację nie oznacza decyzji o podjęciu terapii. W trakcie konsultacji psycholog może przekierować daną osobę do innego specjalisty (lekarz psychiatra, terapeuta uzależnień) jeżeli uzna, że jest to dobre dla danego pacjenta.

CENNIK:
konsultacja oraz pierwsza sesja indywidualna  (50 minut) –  120 zł

SKYPE: konsultacja oraz sesja indywidualna online (50 minut) –  120 zł

ZASADY WSPÓŁPRACY:

1. Odpłatność realizowana jest bezpośrednio po zakończeniu spotkania. 

2. W przypadku spóźnienia płaci się za całą sesję, nie jest ona przedłużana.

3. Odwołanie sesji w czasie krótszym niż 48 godz. przed planowanym rozpoczęciem, nie zwalnia z opłaty za jej realizację.

4. Ewentualne odstępstwa od wprowadzonych zasad, wątpliwości dotyczące sposobu pracy, propozycje zmian mogą być omawiane w czasie sesji terapeutycznych.

Sesje Skype umawiamy mailowo lub telefonicznie rezerwując termin (data i godzina). Rozpoczęcie sesji nastąpi po otrzymaniu potwierdzenia przelewu bankowego za usługę.

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny. Podejmujemy na nim wspólną decyzję o rozpoczęciu pracy z psychologiem. W trakcie konsultacji wstępnej omawiamy oczekiwania, zasady współpracy, a także ustalamy cel oraz szacujemy wstępnie czas pracy terapeutycznej.
Marcin Miller - ZnanyLekarz.pl