Prywatny Gabinet Psychologiczny

Nazywam się Marcin Miller i jestem psychologiem w trakcie szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT). Specjalizuję się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz młodymi dorosłymi. 


[WYKSZTAŁCENIE]

2012 – 2015 – Pedagogika 

2015 – 2020 – Psychologia

2020 – 2024 – Psychoterapia Poznawczo-Behawioralna (w trakcie)

 

[KURSY I SZKOLENIA]

120 godzinny Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym.

120 godzinny Warsztat Umiejętności Trenerskich prowadzony przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w Warszawie.

60 godzinny Warsztat Wystąpień Publicznych i Autoprezentacji prowadzony przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w Warszawie.

45 godzinny Warsztat Kompetencji Społecznych prowadzony przez Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW w Warszawie.

25 godzinne szkolenie Praca z dziećmi doświadczającymi krzywdzenia.

24 godzinne szkolenie Praca z dziećmi i młodzieżą metodą streetworkingu.

24 godzinne szkolenie Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania.

24 godzinne szkolenie Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka.

24 godzinne szkolenie Terapia Schematów.

20 godzinne szkolenie Rozwijanie Umiejętności w Terapii Schematów

16 godzinne szkolenie Samouszkadzanie i zachowania autoagresywne u młodzieży – czy aby na pewno moda.

16 godzinne szkolenie Zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – metody postępowania i sposoby pracy


[PRACA ZAWODOWA]

2013 – (obecnie) Świetlica opiekuńczo-wychowawcza z elementami socjoterapii.

2015 – 2017 Własna działalność gospodarcza Marcin Miller bezkompleksow.

2017 – (obecnie) Własna działalność gospodarcza BEZKOMPLEKSOW SP. Z O.O.

2018 – (obecnie) Pedagog/terapeuta w Katolickiej Publicznej Szkoła Podstawowej “Julin” im. H. i I. J. Paderewskich w Kaliskach.

2020 – (obecnie) – Psycholog w Centrum Profilaktyki Uzależnień oraz Pomocy Psychologicznej Zdrowe Relacje


[PUBLIKACJE]

2019 – Bezpieczne funkcjonowanie w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem sieciowymi grami komputerowymi

https://www.ore.edu.pl/2020/03/bezpieczne-funkcjonowanie-w-mediach-spolecznosciowych-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-zagrozenia-sieciowymi-grami-komputerowymi/

[UPRAWNIENIA PROGRAMY REKOMENDOWANE]

1. Program Profilaktyczny DEBATA
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/program-profilaktyczny-debata,28

2. Program Profilaktyczny UNPLLUGGED
https://programyrekomendowane.pl/strony/artykuly/unplugged,41

Marcin Miller - ZnanyLekarz.pl

ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE ZAWODOWE